49 (0) 611711 869 50 info@workingermany.eu
Procedurat e Emigrimit

Njohuria do të rrisi suksesin tuaj
Ekspertiza do të rrisi suksesin tuaj

Konsultim

Agjencia jonë është mëse e gatshme të lehtësojë eksperiencën tuaj të punës në Gjermani. Kjo vjen tek ju bazuar në tre shtylla kryesore: procedurat e emigrimit, kontrata e punës dhe adaptimi. Që në momentin e parë, konsultimi I emigrimit do të përmirësojë takimin tuaj në Ambasadë (termin) dhe ekspertët tanë do ju ofrojnë të gjithë informacionin që ju duhet të dini.

Një skuadër ekspertësh të Emigracionit Gjerman dhe Ligjit të Emigrimit.

}

Ndjekje e procedurave në afat kohor dhe menaxhim më I mirë I kohës.

Jo më hapa të gabuar në marrjen e Vizës së Punës nga Ambasada Gjermane.

N

Gjetja e një zgjidhjeje për hapat e ndërmarrë gabim në të shkuarën.

Kontakt I drejtpërdrejt në rast paqartësie mbi dokumentat.

Konsultim onlinë dhe I drejtpërdrejt.

Procesi I të marrit një vizë të caktuar duhet konsideruar si një bashkim I Ligjit Gjerman dhe atij vendas. Agjencia jonë operon në bazë të një draft manuali të krijuar nga ekspertë Gjerman. Ky manual mban një rëndësi të madhe për ne dhe aplikimet ku ne ndihmojmë.
Procesi ynë:
  1. Prezantimi I Parë
  2. Biseda e Parë Hyrëse
  3. Plotësimi I një Formulari të Shkurtër
  4. Përpunimi I Dokumentëve
  5. Një Përgjigje për çdo Pyetje
  6. Lëshimi I Aplikimit Tuaj
Pyetje të shpeshta
Test I shpejtë I pranueshmërie

Pse duhet të lidhesh me një Konsulent?

N

Konsulenti do të mbulojë të gjitha aspektet e Procedurave të Vizës se Imigrimit, duke u siguruar kështu që procesi të rrjedhi qetësisht.

N

Konsulenti do të ofroje këshillim individual, të plotë dhe në kohë për cdo kandidat.

N

Konsulenti do të mbulojë të gjithë dokumentet e nevojshme, në mënyrë që ju të arrini afatet kohore të vendosura nga Ambasada Gjermane.

N

Konsulenti do të sigurohet që dokumentet e dhëna nga kandidati të jenë të sakta, duke korigjuar dhe formuluar në detaje.

N

Konsulenti do ju formulojë një listë me të gjitha pagesat që Ambasada kërkon dhe cdo kosto shtesë për të cilen duhet të jeni në dijeni.

N

Konsulenti ka njohuri shumë të mira te gjuhes Gjermane dhe asaj Angleze.

N

Konsulenti do ju ndihmojë të jeni më të relaksuar dhe fokusuar!

Llojet e Vizave

N

Vizë Pune

N

Vizë për Punë kërkues

N

Vizë Studimi

N

Vizë Trajnimi

N

Vizë për një Internship

N

Vizë për Punë Kerkimore (research)

N

Vizë për Vetëpunësim

N

Vizë për Njohjen e Kualifikimeve Profesionale

Zyra Qëndrore

Mainzer Str. 97
65189 Wiesbaden

Na kontakto