49 (0) 611711 869 50 info@workingermany.eu
Llojet e Vizave

Visa

Ne e konsiderojmë Ligjin e Ri të punësimit në Gjermani si një faktor përparimtar për të ardhmen tuaj. Gjithsesi, ne jemi në dijeni të vështirësive qe dikush has kur vendos të largohet nga vendi dhe të lërë cdo gjë pas. Dy vështirësitë më të mëdhaja e të rëndësishme ngelen: procedurat e Vizës dhe intervista (termin) e suksesshme. Qëllimi ynë kryesor ngelet ndihmesa, lehtësimi dhe mundësimi I një rrugëtimi të qetë në cdo hap.
Prandaj, jepini vetes një mundësi dhe na lini ne të punojmë strategjikisht me dokumentat tuaja!
 • Një përgjigje për cdo pyetje
 • Rregullim Dokumetash.
 • Qartësim mbi Procedurat e Para-largimit
 • Ndihmesë në Plotësim Dokumentash
 • Ndihmesë Profesionale në Rastet e Kthimit të Vizës

TRANSPARENCË

BESUESHMËRI

SIGURI

Vizë për Kërkim Pune

Viza e punëkërkuesit për Gjermaninë është një leje qëndrimi afatgjatë, e cila ju lejon të qëndroni në vend për gjashtë muaj dhe kërkoni punë. Nëse në fund të gjashtë muajve keni gjetur një vend pune, do t’ju jepet viza e punës në Gjermani ose një leje pune në Gjermani dhe ju do t’ju lejohet të punoni dhe të jetoni atje. Ju lutem vini re se të paturit e një vizë të punëkërkuesve nuk ju lejon të filloni menjëherë të punoni në Gjermani. Kjo do të thotë vetëm që ju mund të vizitoni vendin dhe të kërkoni punë gjatë qëndrimit tuaj.

Vizë për Studentë

Një vizë e nevojshme është dokumenti zyrtar autorizues i kërkuar për të lejuar një shtetas jo-gjerman të hyjë dhe të qëndrojë në territorin e Gjermanisë me qëllim të studimit, në një periudhë të caktuar të caktuar.

Prandaj, duke qenë një i huaj që:

 • Sapo mori Letrën e Pranimit nga një Universitet Gjerman
 • Së shpejti pritet të marrë një përgjigje në aplikimin e tij të universitetit në një universitet në Gjermani
 • Duhet të regjistrohet në Kursin e Fondacionit para se të aplikojë në një Universitet Gjerman
 • Duhet të zhvillojë një kurs të Studienkolleg për t’u përgatitur për testin “Feststellungsprüfung” – provim për vlerësimin e kualifikimit
 • Duhet të kryejë një diplomë doktorature
 • Dëshiron të angazhohet në një projekt kërkimor në Gjermani

Vizë Pune

Nëse planifikoni të bëni një stazh ose trajnim në Gjermani, atëherë ka disa gjëra që duhet të pyesni veten para se të udhëtoni drejt vendit, dmth. Nëse keni të drejtë për një stazh / trajnim dhe nëse keni nevojë për vizë apo jo . Nëse keni gjetur tashmë një praktikë ose një program trajnimi në Gjermani ku jeni të gatshëm të angazhoni dhe të fitoni aftësi profesionale, hapi tjetër është të pyesni veten: A kam nevojë për vizë apo jo? Nëse keni nevojë për një vizë ose nuk e bëni, të gjitha varet nga kombësia juaj / shtetësia juaj.

Toka e shpikjes dhe inovacionit është ekonomia e katërt më e madhe në botë dhe shtëpia e korporatave dhe kompanive të njohur botërisht. Si i tillë, ajo u ofron mundësi shumë jo-gjermanëve të gjejnë një punë dhe të vendosen në vend. Viza për punësim në Gjermani është një mundësi për të huajt e kualifikuar për t’u vendosur në Gjermani dhe për të punuar në fushën e tyre. Ajo i jep mbajtësit të saj mundësinë për të hyrë dhe punuar në Gjermani deri në dy vjet, me mundësinë e zgjatjes së vizës, dhe më vonë duke aplikuar për një kartë blu të BE-së ose lloje të tjera të lejeve të qëndrimit.

Dokumentet e kërkuara për një vizë të punësimit të Gjermanisë

Për të provuar ambasadën / konsullatën gjermane në vendin tuaj të banimit, që ju i plotësoni kushtet për një vizë pune, do t’ju duhet të dorëzoni disa dokumente. Këto dokumente janë pjesë thelbësore e aplikimit tuaj për një vizë punësimi gjermane, së bashku me intervistën për vizë.

 • Dy forma të plotësuar të aplikimit. Shtypur dhe nënshkruar në fund.
 • Dy fotografi të pasaportave
 • Pasaporta e vlefshme kombëtare
 • Dëshmia e vendbanimit.
 • Sigurim shëndetsor. Certifikatë e detyrueshme nga punëdhënësi gjerman, i vlefshëm nga data e punësimit. Nëse nuk është përfshirë tashmë në sigurimin e detyrueshëm shëndetësor, një sigurim i veçantë i udhëtimit duhet të paraqitet për afatin kohor nga mbërritja në Gjermani deri në fillimin e punësimit.
 • Një kontratë pune / ofertë detyruese për punë me detajet e pagës vjetore bruto dhe një përshkrim të hollësishëm të punësimit në Gjermani.
 • Miratimi nga Agjencia Federale e Punësimit (nëse është e aplikueshme).
 • Curriculum Vitae. CV juaj e përditësuar, që tregon kualifikimet tuaja akademike dhe përvojën tuaj në punë.
 • Dëshmia e kualifikimit. Diploma, certifikata, fletëpalosje etj., Ose ndonjë gjë tjetër që vërteton kualifikimet tuaja.
 • Letër personale që mbulon qëllimin e saktë dhe kohëzgjatjen e qëndrimit.
 • Dëshmi për një proces të pastër kriminal.
 • Dëshmia e taksës së paguar për vizë.

Karta Blu e Bashkimit Europian për Gjermani

https://www.bluecard-eu.de/eu-blue-card-germany

Karta blu e BE-së për Gjermaninë është një titull i qëndrimit për qëllime specifike; ai siguron një dëshmi për qëndrimin ligjor të një shtetasi nga një vend jo anëtar i BE-së në një shtet anëtar të BE-së për qëllime të punës. Pra, karta blu është një kartë për qytetarët e shteteve jo-BE. Për anëtarët e shteteve të BE-së bujaria është e vlefshme përsa i përket qëndrimit të tyre. Rregulloret e BE-së në lidhje me kartën blu do të jenë të vlefshme në Gjermani si pjesë e ligjit gjerman nga 1 gushti 2012, përmes ligjit për reagimin e linjës së lartë të kualifikimit të Bashkimit Evropian. Në veçanti, ligji i qëndrimit u ndryshua. Rregullorja kryesore e ligjit të qëndrimit adresohet nga kartela blu e BE-së. Paragrafi më i rëndësishëm është seksioni 19a i Aktit të Qëndrimit të Gjermanisë – EU Blue Card
Konvertimi i direktivës së kualifikuar të Bashkimit Evropian është baza e Kartës Blu të BE-së; përkatësisht, direktiva mund të gjendet në 2009/50 / EG. Karta blu jep një qëndrim në BE për anëtarët e kualifikuar shumë të lartë të BE-së. Kjo duhet të ndihmojë në luftimin e mungesës së punëtorëve të kualifikuar. Rregullat për administrimin e shteteve të vetme të BE-së janë jashtë rregullave të veprimit të BE-së. Këto rregulla nuk e kontrollojnë imigracionin e qytetarëve nga shtetet jo-anëtare të BE-së, të cilët qëndrojnë në BE për të kërkuar projekte, të cilët hyjnë në BE për shkak të bashkimit familjar për migrantët që jetojnë në Gjermani ose që nuk mund të dëbohen. Pronarët e kartës blu të BE-së do të marrin të njëjtën pagë si qytetarët e BE që bëjnë në të njëjtën punë. Barazimi në lidhje me të drejtat për arsimim apo mirëqenie nuk është ende një ligj, por duhet të praktikohet në atë mënyrë. Karta blu e BE-së është e kufizuar. Kohëzgjatja e këtij kufiri është një deri në katër vjet. Formati në BE është i njëjtë në të gjitha shtetet anëtare dhe i takon rendit ligjor (EG) 1030/2002.

Zyra Qëndrore

Mainzer Str. 97
65189 Wiesbaden

Na kontakto